A legkeresettebb termékekPlazma piramisok

Confidentialitate

Adatvédelem

 1. Általános tudnivalók

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése az egyik fő szempontja a SC. A Davinci Security SRL mint adatkezelőnek, székhelye: Str. Carei no.1, B.A11, Sector 2, Bukarest.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről a www.plasmathor.ro (“Webhely”) weboldal használatával összefüggésben.

 1. A kezelt személyes adatok kategóriái

II.1. Ha Ön a Webhely ügyfele, az SC Shoes Vision SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, például vezeték- és keresztnevet, telefonszámot, e-mail címet, számlázási címet, szállítási címet, az oldal használatára vonatkozó adatokat, például az Ön viselkedését. / preferenciák / szokások az SC. Davinci Security SRL-n belül, valamint bármely más adatkategória, amelyet Ön közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, az Oldalon keresztül történő megrendelés során vagy bármely más, a Webhely használatából eredő módon ad meg.

Ha felhasználói fiókot szeretne létrehozni az oldalon, használja Facebook vagy Google fiókját az SC. Davinci Security SRL a megfelelő alkalmazások által megjelenített következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel: felhasználónév, e-mail cím. Ha úgy dönt, hogy csak a Weboldalon elérhető termék megrendelésének befejezése előtt hoz létre felhasználói fiókot, akkor a rendszer elkéri az Ön e-mail címét, amely alapján a fiók automatikusan létrejön. Ha nem teljesíti a rendelést, a megadott e-mail címet és egyéb adatokat a Shoes Vision SRL nem tárolja, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2. Ha Ön az oldal látogatója az SC. Davinci Security SRL az Ön által közvetlenül a Webhely használatával összefüggésben megadott személyes adatait, például a kapcsolatfelvétel/kérdések/panasz részben megadott személyes adatait olyan mértékben kezeli, amennyiben Ön ezzel kapcsolatban megkeres bennünket.

 

III. A feldolgozás céljai és indokai

III.1. Ha Ön a Webhely ügyfele, az SC. Davinci Security SRL az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • az Ön és az SC. Davinci Security SRL közötti szerződéses kapcsolat megkötéséért, illetve az Oldalon leadott rendelés átvételéért, érvényesítéséért, elküldéséért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és az SC. Davinci Security SRL között létrejött szerződésen alapul, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott http://plasmathor.ro/termeni-conditii.php Az Ön személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása lehetetlenné teheti Ön és az SC. Davinci Security SRL közötti szerződéses kapcsolatokat.

 • az SC. Davinci Security SRL-t terhelő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben, beleértve az adózási kötelezettségeket, valamint az archiválást is magába foglalja.

Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése jogszabályi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása ellehetetlenüléséhez vezethet, az SC. Davinci Security SRL köteles eleget tenni jogi kötelezettségeinek, ezért nem tud szolgáltatásokat nyújtani Önnek a Webhelyen keresztül.

 • marketing tevékenységhez, illetve az SC. Davinci Security SRL által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távközlési eszközzel (e-mail, sms) történő továbbítására, az Oldalon keresztül. Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha úgy dönt, hogy megadja azt.

Az ilyen célú adatkezeléshez Ön hozzájárulhat a megfelelő négyzet bejelölésével a fiók létrehozásakor, vagy a fiók létrehozása után a Fiókinformációk részben vagy a megrendelés teljesítése előtt, ha nincs felhasználói fiókja. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. Ezenkívül leiratkozhat a rész elérésével.

Fiókom adatai.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • az Oldal működésével kapcsolatos különféle elemzések, riportok, fogyasztói preferencia profilok készítése elsősorban az Oldalon kínált élmény javítása érdekében történik.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az SC. A Davinci Security SRL jogos érdekén alapul a webhely felhasználói élményének tartós javítása érdekében. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem lesz negatív hatással Önre.

III.2. Ha Ön az oldal látogatója, SC. A Davinci Security SRL az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • marketingtevékenységhez, illetve az SC által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távközlési eszközzel (e-mail, sms) történő továbbítására az SC. Davinci Security SRL oldalon keresztül.

Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha úgy dönt, hogy megadja azt.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez az Oldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlapon található megfelelő négyzet kitöltésével és bejelölésével tudja kifejezni. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • panaszok, sérelmek megoldására, valamint a forgalom figyelésére és a Webhellyel kapcsolatos élményének javítására.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az SC. Davinci Security SRL jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa az Oldal megfelelő működését, valamint, hogy tartósan javítsa az Oldal látogatóinak élményét, beleértve a különféle megjegyzések, kérdések vagy panaszok megoldását.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem lesz negatív hatással Önre.

 1. Az Ön adatainak feldolgozásának időtartama

Elvileg az SC. A Davinci Security SRL az Ön személyes adatait addig kezeli, amíg a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

Ha Ön ügyfél, adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd azt követően az SCDavinci Security SRL-re háruló jogi kötelezettségeknek megfelelően kezeljük. (pl. olyan pénzügyi-számviteli bizonylatok esetében, amelyeknél a törvényben előírt megőrzési idő 10 év, annak a pénzügyi évnek a végétől számítva, amelyben készültek).

Ha Ön vásárló, és lehetősége van felhasználói fiókjának törlésére, kattintson a Fiók törlése gombra a Fiókinformációk részben, az SC. Davinci Security SRL ezt a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon a kereskedelmi közleményekről, amelyek révén folyamatosan tájékoztatjuk Önt az oldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról. Ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és/vagy szöveges üzeneteket. Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy fiókja törlése nem jár automatikusan személyes adatainak törlésével. Amennyiben személyes adatait kezelni kívánja, vagy adatait törölni kívánja, az alábbi VII. pontban foglalt jogaival élhet aktív megrendelés esetén a számlatörlési kérelem csak a termékek kiszállítását követően, ill. az utolsó aktív rendelés teljesítése után iktatható.

Ha visszavonja az adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulását, a SC. Davinci Security SRL leállítja az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozását anélkül, hogy ez befolyásolná az SC . Davinci Security SRL által végzett adatkezelést az Ön által a visszavonás előtt kifejezett hozzájárulása alapján.

 1. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

 

Az adatkezelési célok teljesítése érdekében az SC. Davinci Security SRL kiadhatja az Ön adatait olyan partnereknek, harmadik feleknek vagy entitásoknak, amelyek az SC. A Davinci Security SRL tevékenységének az Oldalon keresztül történő végrehajtása során (például futárcégek, informatikai szolgáltatók), vagy a központi / helyi hatóságok felé, a következő példaként felsorolt ​​esetekben:

 • az Oldal adminisztrációjához;
 • olyan helyzetekben, amikor erre a közlésre az SC. Davinci Security SRL által szervezett különböző promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szerzett díjak vagy egyéb kedvezmények odaítéléséhez lenne szükség;
 • az Oldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, személyre szabása és fejlesztése;
 • adatelemzésre, tesztelésre és kutatásra, a felhasználási és tevékenységi trendek nyomon követésére, biztonsági funkciók fejlesztésére és felhasználói hitelesítésre;
 • kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal;
 • amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő stb.

 

 1. Személyes adatok továbbítása

Az SC. Davinci Security SRL részére megadott személyes adatok átruházhatóak Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba.

VII. Az Ön jogai

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételekkel Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog, illetve az SC. Davinci Security SRL által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos részletekhez való jog a jelen dokumentumban leírtak szerint;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve az FB-től való megerősítéshez való jog. A SC. Davinci Security SRL a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan, valamint az adatkezelési tevékenységek részleteit, mint például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja, az adatok címzettjei vagy kategóriái stb. ;
 • a helyesbítéshez való jog, illetve a helyesbítéshez való jog indokolt késedelem nélkül az SC. Davinci Security SRL-től a pontatlan / indokolatlan személyes adatok, valamint a hiányos adatok kiegészítése miatt; A helyesbítésről/kiegészítésről minden címzettet értesítünk, akinek az adatokat továbbítottuk, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár.
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga (“feledésbe merüléshez való jog”), ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
 • már nincs rájuk szükség azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekből gyűjtötték vagy feldolgozták őket;
 • ha a hozzájárulást visszavonják és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az érintett ellenzi az adatkezelést, és nincs jogos indoka;
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • ha törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell;
 • a személyes adatokat az adatkezelő ellenőrzése alatt az uniós vagy nemzeti jognak megfelelő információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.

Előfordulhat, hogy az adatok törlésére irányuló kérelem nyomán az SC. Davinci Security SRL ezen adatok anonimizálását (ezáltal hiányzik azok személyes jellege)végzi el, és e feltételek mellett folytatja a statisztikai célú feldolgozást;

 • az adatkezelés korlátozásának joga, amennyiben:
 • a személy vitatja az adatok pontosságát, olyan ideig, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az adatok helyességét;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri azokat jogának alapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme érdekében; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a direkt marketing kivételével), arra az időtartamra, ameddig ellenőrzésre került, hogy az adatkezelő törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.
 • az adathordozhatósághoz való jog, illetve (i) a személyes adatok tagolt, széles körben használt és könnyen olvasható formátumban való kézhezvételéhez való jog, valamint (ii) az ilyen adatok az SC Davinci Security SRL általi továbbításához való jog más adatkezelőnek, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülnek;
 • a tiltakozás joga – az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem benyújtásával gyakorolható;
 • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing célból kezeljék.
 • az automatikus egyedi döntés hatályának mellőzéséhez való jog, azaz az a jog, hogy ne kerüljön olyan döntés hatálya alá, amelyet kizárólag automatizált adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilalkotást is – alapján hoztak, és amely az érintettre nézve joghatásokat vált ki vagy őt érinti;
 • jogosult a Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, a szükségesnek ítélt miatt.

A személyes adatok kezelésének módjával és a fent említett jogainak gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a contact@plasmathor.ro e-mail címhez.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A fájlok felhasználásával kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket: Cookie-kra vonatkozó szabályzat.